De in de jaren 70 gerealiseerde bouwblokken Heesterveld voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Omdat de problemen van deze huidige bebouwing van structurele aard zijn, wordt in dit ontwerp een nieuw stedenbouwkundig ensemble voor deze locatie voorgesteld.

De Bijlmer bestaat tegenwoordig uit een zeer veelzijdig scala van stedelijke sferen die zich op de bebouwingsvelden tussen een grofmazig wegenraster hebben ontwikkeld. Onze prijsvraaginzending bouwt voor op deze kwaliteiten en bepleit een verdere menging van stedelijke functies met heldere randen waardoor duidelijke straatruimtes ontstaan.

Het ontwerp bestaat uit een complex stedelijk ensemble rondom een groot watervlak. De weidsheid van deze waterhof sluit aan op de schaal van de Bijlmer en biedt een adres met duidelijke identiteit. Tegelijkertijd heeft dit watervlak een belangrijke functie als waterberging. Twee voor de Bijlmer karakteristieke informele fiets- en looproutes doorsnijden het bouwblok en komen uit op een stationsplein bij de metrohalte.

De nieuwe gebouwen hebben een grote diversiteit aan functies en woningtypes. In de verdere architectonische uitwerking wordt veel aandacht besteed aan de detaillering van de overgang tussen straat, woning en water.

Klik hier voor de publicatie van NAi Uitgevers.

Heesterveld / Amsterdam / 2007

3e prijs
Prijsvraag NAi en Ymere

Ontwerp
Dittmar Bochmann Architecten

Projectarchitect
Jan Bochmann

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Info PDF