Onze ontwerpen zijn logische en heldere concepten binnen vaak zeer complexe randvoorwaarden. Daarbij zoeken we binnen de beperkingen van de opdracht altijd naar de meest optimale gebruikskwaliteit, een hoogwaardige uitstraling en de maximale toekomstwaarde.

Een goed ontwerp is pas geslaagd als het een vanzelfsprekend onderdeel van zijn omgeving wordt of een nieuwe impuls toevoegt aan de bestaande stad. In de meeste situaties vinden we het samengaan van oud en nieuw passender dan het maximale contrast daartussen. Bij ontwerp- en materiaalkeuzes laten we ons dan ook vaak inspireren door de fysieke of culturele context.

Een tijdloos ontwerp heeft meer waarde dan een modieus gebaar. Graag passen we natuurlijke en duurzame materialen toe die op een aantrekkelijke manier verouderen en weinig onderhoud vergen. Een zorgvuldige en degelijke detaillering is hierbij vanzelfsprekend. Bij alle projecten streven we naar energiezuinige installatieconcepten en de reductie van de milieubelasting. Het hergebruik van bestaande casco’s en ontwerpen met een grote mate aan flexibiliteit en aanpasbaarheid, dragen daartoe wezenlijk bij.

Daarnaast hechten we veel waarde aan een duurzame bedrijfsvoering. Wij doneren 2% van onze winst voor een goed doel. In 2020 zijn deze donaties bestemd voor de Stichting Childrenshome en het werk met weeskinderen in Zuid-India.