Al onze projecten ontstaan in een intensieve samenwerking met onze opdrachtgevers. De wensen en verwachtingen van onze klanten staan dan ook centraal in het gehele ontwerpproces. Ons bureau werkt met een persoonlijke aanpak en een grote betrokkenheid bij elk project. Een heldere en snelle communicatie vormt de basis van een succesvolle samenwerking met onze opdrachtgevers, externe adviseurs en gemeentelijke instanties.

Aan de beginfase van elk project stellen we een heldere tijdsplanning op en inventariseren we de wettelijke en juridische randvoorwaarden. De financiŽle haalbaarheid toetsen we al in een vroege ontwerpfase middels kengetallen of indicatieve begrotingen zodat het ontwerp eventueel bijgesteld kan worden. Tijdens de ontwerpfase werken we altijd in uiteenlopende varianten en onderzoeken we de ruimtelijke effecten in schetsen of studiemaquettes. Soms kan daarbij een onverwachte kwaliteit worden†ontdekt of kan juist de combinatie van verschillende varianten een optimaal resultaat opleveren.

Bij kleinere projecten werken we alle fasen van het ontwerp zelf uit, van†bestek tot aan de†directievoering tijdens†de uitvoering.
Voor grotere werken gaan we vaak samenwerkingsverbanden met uitwerkingsbureaus aan. Ook hebben we een uitgebreid netwerk van professionele adviseurs voor constructie, duurzame installaties, brandpreventie en bouwkostencalculaties en kunnen we onze projectteams zo nodig aanvullen met ervaren freelance architecten.