Heesterveld Amsterdam

  Jaar

 • 2007
 • Prijsvraag NAi en Ymere

 • 3e prijs
 • Ontwerp

 • Dittmar Bochmann Architecten
 • Projectarchitect

 • Jan Bochmann
 • Downloads

 • Project PDF

Heesterveld

De in de jaren 70 gerealiseerde bouwblokken Heesterveld voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Omdat de problemen van deze huidige bebouwing van structurele aard zijn, wordt in dit ontwerp een nieuw stedenbouwkundig ensemble voor deze locatie voorgesteld.

Het ontwerp bouwt voort op een verdere menging van stedelijke functies met heldere randen waardoor duidelijke straatruimtes ontstaan. Het bouwblok bestaat uit een complex stedelijk ensemble rondom een groot watervlak. De weidsheid van deze waterhof sluit aan op de schaal van de Bijlmer en biedt een adres met duidelijke identiteit. Tegelijkertijd heeft dit watervlak een belangrijke functie als waterberging. Twee voor de Bijlmer karakteristieke informele fiets- en looproutes doorsnijden het bouwblok en komen uit op een stationsplein bij de metrohalte.

De nieuwe gebouwen hebben een grote diversiteit aan functies en woningtypes. Een sterke onderlinge samenhang ontstaat door dezelfde rode gevelsteen in alle gebouwen toe te passen. In de architectonische uitwerking wordt veel aandacht besteed aan de detaillering van de overgang tussen straat, woning en water.